اهداف

 

1. اهداف بلند مدت:

 •  ارتقاء کیفیت خدمات کارشناسی ومشاوره ای تا سطوح قابل قبول مراجع معتبر و بین المللی
 •  ایجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره ای فنی و علمی کشور
 •  ایجاد تحول در نحوه ارائه و انجام خدمات کارشناسی وفنی
 •  دستیابی به بالاترین مدارج عالی مشاوران خدمات کارشناسی و فنی
 •  شرکت در مناقصات بین المللی
 •  ارائه خدمات برون مرزی و کسب درآمد ارزی برای کشور
 •  انجام فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با زمینه های فعالیت مشاوردر جهت اعتلای علمی کشور و دستیابی به استانداردهای جهانی
 •  دستیابی به استانداردهای مورد نیاز شرکت های بین المللی
 •  ایجاد آرشیو معتبر اسناد ومدارک فنی وعلمی در سطح کشور مطابق با استانداردهای بین المللی

2. اهداف میان مدت:

 •  توسعه کمی وکیفی فعالیتها
 •  دستیابی به روشهای نوین انجام مطالعات وارائه خدمات کارشناسی وفنی ومشاوره ای
 •  دستیابی به سطح بالای فنی تخصصی
 •  انجام نظام مبادله اطلاعات ومشارکت در خدمات با موسسات مشایه
 •  آموزش نیروی انسانی در دوره های تخصصی داخلی وخارجی جهت ارتقاء کیفیت عامل نیروی متخصص
 •  عضویت در مجامع علمی؛فنی وحرفه ای، شرکت در سمینارها و کنفرانسهای علمی داخلی و خارجی وتلاش در جهت ارتقاء سطح علمی فعالیتهای حرفه ای
 •  تهیه کتب ونشریات تخصصی در زمینه های فعالیت های علمی و فنی کشور

3. اهداف کوتاه مدت:

 •  توسعه کمی فعالیتها
 •  افزایش راندمان کاری
 •  توسعه نیروی انسانی
 •  توسعه فضای کاری
 •  سیاست ها واقدامات علمی
 •  عقد قرارداد و افزایش حجم فعالیتها
 •  بکارگیری نیروهای جدید و تشکیل گروههای کارسناسی در زمینه های مورد نیاز
 •  آموزش نیروهای انسانی در دوره های تخصصی کوتاه مدت
 •  تقویت امکانات سخت افزاری ونرم افزاری وفنی مهندسی واداری
 •  افزایش در آمد مشاور
 •  خرید وتملک مکانهای مناسب جهت توسعه فعالیتها
 •  ایجاد پایگاه اطلاعاتی در حد نیازهای حرفه ای
 •  ارائه نتایج مطالعات پروژه ها در قالب مقالات و نشریات علمی وفنی
 •  استراتژی مشاور در جهت دستیابی به اهداف

به منظور دستیابی به اهداف والای برشمرده شده،مدیریت مشاور در چهارچوب استراتژی ذیل روند کاری خود را دنبال خواهد کرد:

 •  حرکت در جهت توسعه فرهنگ وارزش های ملی میهنی
 •  عرصه خدمات کارشناسی وفنی مشاوره ای با مناسب ترین قیمت
 •  به روز شدن با آخرین دستاوردهای علمی وفنی در جهت ارتقاء سطح فعالیت های حرفه ای
 •  ارزیابی و بازنگری مداوم گام ها ومراحل پیشرفت بمنظور تطابق با اهداف وسیاستهای مشاور 
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟