حوزه های فعالیت

با توجه به سوابق کاری و رشته های تخصصی شرکاء و اعضاء مهندسین مشاور هوراند طرح ، حوزه فعالیت این شرکت در زمینه های زیر می باشد:

 1. تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی پروژه های مختلف معماری شهری و روستایی
 2. تهیه طرح های شهرسازی و آماده سازی
 3. نظارت بر اجرای پروژه ها (در زمینه معماری، شهرسازی، تاسیسات مکانیکی و برق)، سیویل
 4. تهیه طرح های جامع شهری و منطقه ای
 5. تهیه طرح های تفصیلی و اجرایی شهری
 6. مطالعه و تحقیق در زمینه شناخت مسائل و پدیده های مختلف شهری (اداری- تجاری- صنعتی- خدماتی و ...)

مجموعه فعالیت های فوق توسط واحدهای عملیاتی که بر اساس تخصص و زمینه فعالیت تفکیک شده اند انجام می شود.

1. معماري

 •  بهینه سازي فضاها و معماري داخلی
 •  استاندارد و بهینه سازي فضاي مسکونی
 •  استاندارد و بهینه سازي فضاي اداري
 •  استاندارد و بهینه سازي فضاي تجاری
 •  استاندارد و بهینه سازي فضاي خدماتی
 •  استاندارد و بهینه سازي طراحی صنعتی
 •  استاندارد و بهینه سازي فضاي فرهنگی
 •  استاندارد و بهینه سازي فضاي ورزشی
 •  استاندارد و بهینه سازي فضاي خدماتی
 •  طراحی معماري داخلی
 •  استاندارد سازي
 •  معماري منظر- landscape- فضای سبز
 •  تدوین برند

2. شهرسازی

 •  مطالعات و برنامه ریزي شهري
 •  طرح جامع، تفصیلی، طرح هادي، طرحهاي آماده سازي، شهرك هاي مسکونی
 •  طرح جامع، تفصیلی، طرح هادي، طرحهاي آمادهسازي، شهركهاي صنعتی
 •  طراحی شهري
 •  مرمت و احیاي بافت
 •  برنامه ریزي منطقه اي
 •  طرحهاي منطقه اي

3. سازه

 •  سازه هاي فولادي
 •  سازههاي بتنی
 •  سازههاي صنعتی
 •  ابنیه سنگین بتنی

4. تأسیسات الکتریکی و مکانیکی

 •  تأسیسات الکتریکی
 •  سیستم آتش نشانی (اعلام و اطفاء حریق)
 •  تأسیسات هوشمند ساختمان(BMS)

5. سیستم های گرمایشی و سرمایشی

 •  تجهیزات آزمایشگاهی
 •  الکترونیک

6. سیویل، راه و ترابري

 •  سیویل
 •  ​ترافیک

7. خدمات فنی مهندسی مشترك

 •  ارائه کارپرداز
 •  مستندسازي
 •  گرافیک
 •  ماکت سازي
 •  امور حقوقی و قراردادها

8. ژئوماتیک، ژئوتکنیک و نقشه برداري

 •  GIS
 •  تصاویر ماهوارهاي
 •  ژئوتکنیک، ژئوفیزیک و زمین شناسی
 •  نقشه برداري

9. نظارت و خدمات فاز 3

 •  نظارت
 •  متره و برآورد
 •  امور حقوقی و قراردادها
 •  خدمات مشاور کارفرما
 •  EPC خدمات
 •  انرژي

10. خدمات فنی پشتیبانی و مهندسی ارزشی

 •  MIS
 •  کنترل پروژه
 •  کنترل فنی
 •  مدیران پروژه ها
 •  برنامه ریزي و مدیریت پروژه
 •  ضوابط و استاندارد
 •  دفتر مهندسی ارزش
 •  (QMS) کنترل کیفیت

11. سرمایه گذاري، امور قراردادها و مدیریت طرح

 •  سرمایه گذاري
 •  امور قراردادها
 •  مدیریت طرح

12. تحقیق و توسعه (R & D)

 •  آموزش
 •  تحقیقات و مطالعات
 •  توسعه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟