کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 657   |   تاریخ درج: Saturday, June 8, 2019   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مدیر محتوا

 

وب سایت جدید شرکت هوراند طرح راه اندازی گردید.وب سایت جدید شرکت هراند طرح بر پایه سامانه مولد پورتال پژوهشیار با استفاده از فناوری های روز دنیا در حوزه وب راه اندازی گردید.

 

Share نسخه مخصوص چاپ